wp9fa13eb4.png
Route naar onze Club
Ga naar onze Sponsor's
Foto's in onze Club
Wij geven regelmatig curssusen in onze club
Links naar andere Site's en gratis programmas
Verenigingen van Koersel en ga naar www.Koerselonline.be
Wist u dat voor clubleden alles gratis is
Verenigingen
Demo’s in onze Club
Er is altijd een PC dokter aanwezig is
in onze Club om U te helpen
Sla er niet op
Wist u dat de Computervriend KOERSEL:

- GRATIS en BELANGENLOOS alle clubleden bijstaan;
- met technische vaardigheid, wijze raad en professionalisme;
- helemaal geen commerciële doelen nastreven, maar wel enkele voordelen aanbieden;
- er niemand van ons de wijsheid in pacht heeft, maar wij allen van elkaar kunnen leren;
- onze open geest en onze gedrevenheid creëren dat vlotte dynamisme
- dat ertoe bijdraagt dat de onderlinge ledenhulp gestimuleerd wordt
  en gewaarborgd blijft;  
- waardoor daadwerkelijke computerhulp een volwaardige betekenis krijgt
 omdat het plaats vindt in een ontspannen, aangename en hulpvaardige sfeer
- zodat ieder lid zich individueel tot een volwaardig
 computer gebruiker kan ontplooien

      Indien u zich kunt identificeren met onze doelstellingen,
       heten wij u van harte welkom als lid van onze club.

      Het bestuur